مقالات آموزشی مالی

نقاشی یک نگاه متفاوت به پرتفوی سرمایه گذاری

نقاشی یک نگاه متفاوت به پرتفوی سرمایه گذاری به نظر می رسد که همه ما با مفهوم سرمایه گذاری آشنا هستیم، اما آیا تاکنون به این فکر کرده اید که می توانید سرمایه گذاری خود را به عنوان یک نقاشی بیندیشید؟ بله، صحبت همین است! نقاشی یک نگاه متفاوت و جذاب به پرتفوی سرمایه گذاری

درک اصول اولیه مالی شخصی

۱. ذخیره و بودجه بندی ذخیره کردن و بودجه بندی دو عنصر اصلی در مدیریت مالی شخصی هستند. ذخیره یعنی از دست دادن به هزینه های غیرضروری خودداری کردن و پول را برای آینده نگه داری کردن.  بودجه‌بندی به شما کمک می‌کند تا میزان درآمد و هزینه‌های خود را متوازن کنید.  برای ایجاد یک بودجه،