زندگینامه و دستاوردهای احد عظیم زاده

احد عظیم زاده، نامی آشنا در صنعت فرش و اقتصاد ایران، شخصیتی است که دستاوردهای بی‌شماری را در زندگی حرفه‌ای خود به ثبت رسانده است. از تاسیس کارخانه‌های فرش تا فعالیت‌های خیریه، عظیم زاده توانسته است تاثیر عمیقی بر جامعه و صنعت کشور بگذارد. در این مقاله، به بررسی زندگینامه و دستاوردهای او، نقشش در