تنوع‌بخشی، پورتفولیو، کاهش ریسک

اهمیت تنوع‌بخشی پورتفولیو در کاهش ریسک

در دنیای سرمایه‌گذاری، تنوع‌بخشی پورتفولیو یکی از اصول اساسی برای کاهش ریسک و افزایش احتمال کسب بازدهی بیشتر است. تنوع‌بخشی به معنای سرمایه‌گذاری در بازارها، دارایی‌ها و ابزارهای مالی متفاوت است تا خطرات ناشی از تحولات بازار به حداقل برسد. در این مقاله، به بررسی اهمیت، استراتژی‌ها و روش‌های کاربردی در تنوع‌بخشی پورتفولیو پرداخته و