روانشناسی، ترید، مدیریت احساسات

اهمیت روانشناسی در ترید و چگونگی مدیریت احساسات

در دنیای معاملات و ترید، تصمیم‌گیری‌های مالی به شدت تحت تاثیر احساسات معامله‌گران قرار دارد. اهمیت روانشناسی در ترید نه تنها برای شناخت بازار بلکه برای مدیریت احساسات و پیشگیری از تصمیمات ناگهانی و غیرمنطقی حائز اهمیت است. در این مقاله به بررسی اهمیت روانشناسی در ترید، تاثیر احساسات بر تصمیمات مالی، مدیریت احساسات در