معامله بر اساس اخبار، استراتژی، فارکس

استراتژی‌های معامله بر اساس اخبار اقتصادی

بازارهای مالی همواره تحت تاثیر اخبار اقتصادی قرار دارند و معامله‌گران حرفه‌ای با استفاده از این اخبار می‌توانند سودهای قابل توجهی کسب کنند. در این مقاله به بررسی استراتژی‌های معامله بر اساس اخبار اقتصادی، تحلیل و بررسی اخبار مهم اقتصادی، راهکارهای سودآوری از اخبار اقتصادی، زمان‌بندی معاملات بر اساس اخبار، اهمیت دقت در تفسیر اخبار