تجارت ارز – چه چیزی است؟ کجا و چگونه ارز را معامله کنیم؟  

هر کشور واحد پول ملی خاص خود را دارد. نرخ آن توسط عوامل زیادی تعیین می شود: سطح توسعه اقتصادی، نسبت صادرات و واردات، نرخ بهره ، سطح تورم و غیره بازار مالی جهانی که همه این ارزها را متحد می کند می تواند این موارد باشد:     تبادل.  تمام عملیات با ارزهای کشورها منحصراً